Terma dan Syarat Perkhidmatan (PL1A)

win money playing blackjack online,Berikut adalah terma dan syarat perkhidmatan yang menjadi kontrak yang dipersetujui di antara pengirim dan Pos Malaysia apabila pengirim menggunakan perkhidmatan Pos Malaysia, sama ada ruangan Perjanjian Pengirim pada Nota Konsainan Domestik telah ditandatangani atau sebaliknya. Terma dan syarat termaktub di bawah ini adalah terma dan syarat Pos Malaysia Bhd (229990-M) (“Pos Malaysia”) bagi perkhidmatan penghantaran barangan dan surat di mana proses penghantaran melalui perkhidmatan kurier Pos Malaysia.

best way to play poker with friends online

 ,free online slots real money

free online slots real money

free 3 card poker

cheap online poker

easy poker with friends

free online poker home games

 ,win real money playing blackjack online

play blackjack switch online

 ,poker flash game

free slot machine games with free spins and bonus

 ,play free european roulette online

7. Penetapan caj pengeposan
Bagi bungkusan item yang mempunyai ukuran bersamaan 30.01cm atau lebih pada salah satu sisi iaitu Penjang atau Lebar atau Tinggi, maka pengiraan volumetrik akan dilakukan mengikut pengiraan standart yang ditetapkan oleh Pos Malaysia seperti berikut:

Panjang (P) x Lebar (L) x Tinggi (T) ,blackjack app that pays real money

---------------------------------------------------------------,judi blackjack live

5000,free american roulette no download

win money playing blackjack online

fun roulette game free

best online blackjack game

online blackjack live dealer

poker flash game

 ,play slots online for real money

two player poker online

 ,online poker for fun with friends

play texas poker online

the best online poker site for real money

play 7 card stud online

free slots with bonus

blackjack casino games online free

the best online poker site for real money

online blackjack live dealer

 ,blackjack casino games online free

15. Bayaran tuntutan maksima
Tanggungan Pos Malaysia terhadap tuntutan kos kerugian langsung bagi item rosak atau hilang, kerosakan atau kehilangan yang disebabkan serahan tidak mengikut alamat yang ditulis oleh pengirim dan kerosakan atau kehilangan yang berlaku sebelum item diserah mengikut alamat yang ditulis oleh pengirim, adalah terhad mengikut jumlah berikut, (a) Jumlah sebenar kehilangan atau kerosakan yang dialami, berasaskan kandungan dan nilai sebenar kandungan yang telah diisytiharkan pada Borang PL1A semasa pengeposan atau maksima RM100 bagi dokumen atau bungkusan yang beratnya kurang daripada 2kg, tertakluk yang mana lebih rendah, (b) Jumlah sebenar kehilangan atau kerosakan yang dialami, berasaskan kandungan dan nilai sebenar kandungan yang telah diisytiharkan pada Borang PL1A semasa pengeposan atau maksima RM300 bagi dokumen atau bungkusan yang beratnya bersamaan dan melebihi 2kg, tertakluk yang mana lebih rendah, (c) Jumlah sebenar kehilangan atau kerosakan yang dialami, berasaskan kandungan dan nilai sebenar kandungan yang telah diisytiharkan pada Borang PL1A semasa pengeposan atau maksima RM300, tertakluk yang mana lebih rendah bagi item yang telah dikenakan caj perlindungan secara automatik (menerusi Pos Coverage) (c) Terhad kepada satu tuntutan untuk satu item pengeposan sahaja, tertakluk yang mana lebih tinggi tetapi tidak melebihi had maksima tanggungan Pos Malaysia. Sekiranya nilai pengeposan melebihi had tanggungan Pos Malaysia, pengirim bertanggungjawab untuk menginsuranskan item pengeposan sama ada melalui insurans yang ditawarkan oleh Pos Malaysia atau mana-mana insurans pilihan pengirim. Sekiranya pengirim gagal mendapatkan perlindungan tambahan menerusi insurans, tanggungan Pos Malaysia adalah tertakluk dan terhad seperti yang dijelaskan di atas.


16. Sekiranya salah satu dari perkara di atas tidak sah digunapakai, ia tidak menghalang perkara-perkara lain yang terkandung di dalam Terma dan Syarat ini untuk sah digunapakai. Semua peraturan adalah tertakluk kepada perkara-perkara yang terkandung di dalam Terma dan Syarat yang dinyatakan di atas, sungguh pun demikian Pos Malaysia berhak menggunapakai peraturanperaturan lain dan Terma dan Syarat Am (General Terms and Conditions) yang ikuatkuasakan oleh Pos Malaysia meskipun ia tidak dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini. Sila layari laman web thecolournetwork.com untuk perincian dan tambahan (jika ada) bagi syarat-syarat di atas.,free online slots real money

 ,poker flash game

online poker for fun with friends,17. Status pengeposan boleh disemak menerusi laman web thecolournetwork.com atau askpos@pos.com.my.. Sebarang pertanyaan atau aduan berkenaan item Pos Malaysia mestilah dikemukakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh pengeposan.

webmaps